SPOTKANIA INDYWIDUALNE

Jeśli Twoją potrzebą będą spotkania indywidualne, dokonasz wyboru, czy będą one odbywały się w formie stacjonarnej czy też on- line. Ustalimy harmonogram spotkań oraz ich zasady. Ja przygotuję wskazówki dostosowane do Twojej indywidualnej drogi i będę Ci w niej towarzyszyć. (Czas trwania – jednorazowo 60 minut).