GRUPY WSPARCIA

Jeśli Twoją potrzebą będzie wspólnota doświadczenia, chęć podzielenia się swoją historią z innymi osobami oraz wysłuchanie ich opowieści, uczenie się od nich sposobów radzenia sobie oraz wzajemne wsparcie emocjonalne,  wówczas możesz stać się częścią grupy wsparcia dla osób przeżywających żałobę. Spotkania odbywają się zarówno w formie stacjonarnej jak i on-line, a grupy tworzone są po uprzedniej konsultacji indywidualnej.

Ważne – uczestnictwo w konsultacji nie gwarantuje przystąpienia do grupy, gdyż być może na dany moment najlepsza będzie  dla Ciebie inna forma pomocy psychologicznej.

Każda grupa funkcjonuje według  zasad określających aspekty organizacyjne, etyczne oraz formy kontraktu.

Planowany czas rozpoczęcia najbliższej grupy – połowa października 2022r.

Czas trwania – jednorazowo 120 minut, co 2 tygodnie. Harmonogram zostanie ustalony w porozumieniu z uczestnikami.

Liczba spotkań – 10.